5 jaren

Tussen de Dom en het Ludwig

Schemering. De dag verandert in nacht, maar nooit zonder een ogenblik van aarzeling. Het is de tijdspanne waarin kleuren vervagen en vormen hun scherpe contouren verliezen. Binnen gaan de lampen aan, terwijl buiten het laatste licht opzichtig contrasteert met de intredende duisternis. Op de scheidslijn van binnen en buiten ontstaat in de weerspiegeling van een raam een tussengebied dat een kort leven beschoren is. Daar vermengt zich het exterieur van de Dom van Keulen met het interieur van de boekwinkel van het Museum Ludwig. De vastlegging van een inmiddels vervlogen moment. De Dom en het Museum Ludwig staan er nog. Zelf ben ik ertussenuit.

Keulen_2015