5 jaren

The Düsseldorf Connection

Het begint een traditie te worden, de jaarlijkse uitnodiging om zitting te nemen in de jury van de International Corporate Media Award (ICMA). Dus toog ik ook dit jaar naar Düsseldorf om in het überprachtige Maxhaus met vakgenoten uit Finland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ingezonden werk uit Europa en Noord-Amerika te beoordelen. De juryleden zijn experts op het gebied van journalisme, art direction, design, typografie, fotografie en illustratie. Voor mij was het de derde keer dat ik als jurylid werd verwelkomd en ik heb weer met volle teugen genoten van de sessies. Het is fantastisch om te worden geconfronteerd met internationale trends op het gebied van corporate media en om met collega juryleden binnen die trends naar ‘truffels’ te zoeken. De discussies die we voeren worden door alle leden van de jury als verrijkend en leerzaam ervaren voor het eigen werk in de dagelijkse praktijk. De uitslag wordt in november gecommuniceerd.
Volgend jaar weer? Ik hoop het van harte. Echt.