6 jaren

Met je eierwekker

Communicatie, copywriting, coaching. Dat laatste is meestal gerelateerd aan het eerste, in mijn aanbod, maar vaak komen aspecten als persoonlijke profilering en positionering ook
aan bod. En omgaan met uitstelgedrag, die wil ook nog wel eens oppoppen. Mooi om te zien dat de meeste basale techniek in dezen na enige weerstand wordt omarmd, en tot succes leidt. Waarvan akte.
metjeeierwekker